• Szkolenia dla gastronomii - naszą misją jest gościnność

 • KLAZULA INFORMACYJNA

  Produkty

  KLAZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Państwa danych osobowych jest “Take Eat Easy” Horeca Consulting  z siedzibą przy Adolfa Suligowskiego 7/20  00-466 Warszawa, NIP 7141991002, (dalej: Administrator lub my). Wszelkie sprawy z zakresu danych osobowych należy kierować na adres e-mail: info@goscinnosc.pl lub adres siedziby Administratora.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  udzielenia odpowiedzi na skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie.

  Podanie podstawowej danej kontaktowej (adresu e-mail albo numeru telefonu) jest niezbędne dla uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie. Będziemy przetwarzać go w oparciu o realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu, w postaci udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: RODO).

  Podanie nazwy imienia, nazwiska oraz dodatkowej danej kontaktowej jest dobrowolne, a podając te dane w formularzu wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystywanie przez nas w wyżej wskazanym celu (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci wypełnienia pól fakultatywnych i przesłanie formularza zawierającego wypełnione pola fakultatywne, podstawa: art. 6 ust. 1 lit a RODO).

  Będziemy przetwarzać Państwa dane w tym celu przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (a w przypadku danych podanych dobrowolnie: wycofania zgody na przetwarzanie tych danych), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze;

  prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług.

  Państwa dane przetwarzamy w tym celu na podstawie Państwa zgody, wyrażonej poprzez wyraźne działanie potwierdzające w postaci przesłania nam formularza z wyrażoną dodatkową zgodą na otrzymywanie komunikacji marketingowej (mailingu lub informacji handlowych i marketingowych przez telefon/SMS), a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do czasu wycofania którejkolwiek ze zgód (na przetwarzanie danych lub na przekazywanie informacji o ofercie drogą elektroniczną);

  ustalenia, dochodzenia i zabezpieczenia roszczeń, mogących mieć związek z komunikacją z Państwem lub odpowiedzią na zapytanie skierowane za pośrednictwem formularza, w tym dla udokumentowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa z zasadą rozliczalności wyrażoną w art. 5 ust. 2 RODO – dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa.

  Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia uzyskanie odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odbiorcy, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmiotami, z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie usług serwisowych i usług wsparcia systemów informatycznych. Nie będą one udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane nie dokonujemy profilowania, nie podlegają one również procesom podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany oraz nie będą one przedmiotem sprzedaży.

  Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych przepisami również prawo do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie treści marketingowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wszystkie te uprawnienia można realizować kontaktując się z nami.

  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO.

  Wykonane przez Creospace