Zasady dobrego feedbacku

Zasady dobrego feedbacku

Feedback staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, stosowanym w codziennych interakcjach. To pojęcie wywodzące się z języka angielskiego, oznacza udzielanie informacji zwrotnej. W kontekście biznesowym popularnym rodzajem feedbacku jest ocena pracy zatrudnionych osób, która może przyjąć formę pozytywną lub negatywną. Umożliwia współpracownikom dokładną ocenę…