Jak zapobiegać nadmiernej rotacji pracowników?

Jak zapobiegać nadmiernej rotacji pracowników?

Odejście pracownika z firmy stanowi naturalny proces, którego całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe. Niemniej jednak, gdy następują częste odejścia, wskazane jest podejmowanie działań mających na celu zatrzymanie ich w danym miejscu pracy. Taka inicjatywa przynosi liczne korzyści firmie, ponieważ doświadczony pracownik jest w stanie efektywniej wykonywać…