Skip to main content

W życiu restauracyjnym nie da się uniknąć sytuacji kryzysowych. Szef kuchni nie pojawi się w pracy? Konkurencja podkupi nam menadżera? Kelnerzy założą związek zawodowy i zaczną protestować przeciwko punktualnemu przychodzeniu do pracy? Rzeczywistość restauracyjna bywa nieprzewidywalna.

Kryzysowe SOS

  • Podczas przyjmowania reklamacji zachowaj spokój, nawet jeżeli gość jest wzburzony.
  • Zachowaj pozytywne nastawienie do gościa, nawet jeżeli nie ma racji.
  • Wysłuchaj argumentacji gości i przedstaw rozwiązanie problemu.
  • Zaproponuj rekompensatę w granicach rozsądku, współmierną do rangi problemu.
  • Niedopuszczalne jest, kiedy menedżer informuje gościa, że błąd popełnił kelner. To tylko pogorszy sprawę, bo to menedżer jest odpowiedzialny za błąd kelnera.
  • Napiszcie jakie sytuacje przydarzają wam się najczęściej w pracy? Na co narzekają goście? Szefowie? Pracownicy?

Co dopiszecie do naszej listy?