• Szkolenia dla gastronomii - naszą misją jest gościnność

 • Jak wspierać zdrowie psychiczne swoich pracowników?

  W obecnych dynamicznych realiach, gdzie tempo życia jest szybkie, a wymagania zawodowe stawiają przed nami różnorodne wyzwania, zdrowie psychiczne nabiera kluczowego znaczenia w naszym codziennym funkcjonowaniu. Znaczna część czasu większości z nas przypada na miejsce pracy, co sprawia, że zrozumienie przez organizacje istoty zdrowia psychicznego pracowników staje się niezmiernie istotne. Zdrowie psychiczne ma wpływ nie tylko na sferę prywatną, ale również zawodową. Dobry stan psychiczny pracowników korzystnie oddziałuje na efektywność całego zespołu oraz poziom produktywności. Niemniej jednak pracownicy często potrzebują dodatkowego wsparcia ze strony firm w tej kwestii. Jak zatem pracodawcy mogą aktywnie troszczyć się o zdrowie psychiczne swoich pracowników?

   

   

  Z badania „Zdrowie psychiczne na polskim rynku pracy” wynika, że aż 96,6% zatrudnionych w Polsce uznaje, że pracodawcy powinni angażować się w wsparcie zdrowia psychicznego pracowników. Ponad połowa, bo 57%, wyraża trudności z utrzymaniem odpowiedniego poziomu motywacji w pracy. Według raportu Activy z 2020 roku, aż 72% pracowników uważa, że ich pracodawcy powinni wprowadzić benefity związane z kondycją psychiczną. W tej kategorii najczęściej wskazywaną opcją są anonimowe konsultacje z psychologiem lub psychiatrą. 

  • Otwarta komunikacja.

  Wspieranie zdrowia psychicznego pracowników to proces, który wymaga skoordynowanych działań i odpowiedniego komunikowania się. Aby pracownicy mogli czuć się komfortowo i bezpiecznie w środowisku pracy, istotne jest dzielenie się wiedzą na temat skutecznych praktyk poprawiających dobrostan psychiczny oraz promowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. To może być realizowane zarówno poprzez bezpośrednie rozmowy z zespołem, jak i zwiększanie częstotliwości ogólnej komunikacji w firmie. Pracownicy, którzy zauważają, że firma otwarcie dyskutuje na temat zdrowia psychicznego, prawdopodobnie będą bardziej skłonni angażować się w dbanie o swoje samopoczucie. W rezultacie mogą być bardziej zainteresowani różnymi inicjatywami pracodawcy, takimi jak warsztaty dotyczące dobrostanu psychicznego czy prośby o wsparcie w trudnych sytuacjach skierowane do przełożonych. Cenną praktyką jest również dzielenie się własnymi doświadczeniami i sposobami radzenia sobie z trudnościami z pracownikami. Taka autentyczność i otwartość wpływają pozytywnie na wiarygodność firmy, co przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pracowników. Rzetelne i szczere podejście może również zbudować zaufanie pracowników, którzy z większą chęcią zwracają się o pomoc lub wsparcie do swoich przełożonych. Warto również podkreślić, że wysokiej jakości i otwarta komunikacja stanowi klucz do podejmowania skutecznych działań na rzecz zdrowia psychicznego pracowników. Zachęcanie do dzielenia się opiniami i uwagami przez podwładnych jest istotne, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby, oczekiwania i wyzwania. Gromadzenie opinii pracowników może pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy oraz podejmowaniu odpowiednich kroków. Ponadto, szczera opinia pracowników może przyczynić się do eliminacji czynników negatywnie wpływających na zdrowie psychiczne, takich jak nadmierne presje zawodowe.

  • Wsparcie ze strony menedżerów.

  Aby efektywnie wspierać zdrowie psychiczne pracowników, istotne jest nieustanne doskonalenie tego procesu, możliwe nawet do włączenia w kulturę organizacyjną firmy. Taki krok pozwoli każdemu z pracowników zdać sobie sprawę, że ich dobre samopoczucie jest dla pracodawcy priorytetem, gotowym do udzielania wsparcia w trudnych chwilach. W tym kontekście warto stale rozwijać umiejętności menedżerów i specjalistów ds. HR, aby mogli jak najbardziej efektywnie wspierać zdrowie psychiczne pracowników. Skupienie się na doskonaleniu kompetencji miękkich, takich jak inteligencja emocjonalna, umiejętności społeczne, komunikacyjne oraz umiejętność motywowania pracowników, może być szczególnie kluczowe. Taki rozwój może znacząco poprawić atmosferę w zespole, co z kolei pozytywnie wpłynie na dobrostan psychiczny wszystkich pracowników.

  • Uznanie i motywacja.

  Czy obecny system motywacyjny w Twojej firmie osiąga zamierzone cele? Warto dokładnie przeanalizować jego efektywność i, jeśli to konieczne, rozważyć nowe rozwiązania dostępne na rynku. Jednym z pomocnych narzędzi mogą być pakiety świadczeń, które nie tylko są skutecznymi motywatorami, ale także stanowią wyraz uznania dla pracowników, wspierają budowanie lojalności i wzmacniają więzi w miejscu pracy.

  • Warsztaty i programy wsparcia.

  Skutecznym wsparciem dla dobrostanu pracowników mogą być regularnie organizowane warsztaty dotyczące zdrowia psychicznego. Kluczowe jest jednak zapewnienie, że szkolenia prowadzone są przez fachowców, takich jak psychologowie czy psychoterapeuci. Dzięki temu pracownicy otrzymają nie tylko podstawowe wsparcie ze strony kierownictwa, lecz również konkretną pomoc i praktyczną wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego. Warto jednocześnie uwzględnić, że nie wszyscy pracownicy są zainteresowani udziałem w grupowych warsztatach. W takich przypadkach warto rozważyć współpracę z wyspecjalizowanymi ośrodkami lub prywatnymi placówkami opieki zdrowotnej, które oferują indywidualne pakiety konsultacji z ekspertami – zarówno osobiście, jak i zdalnie. To podejście może być szczególnie cenne dla pracowników, którzy doświadczają nagłego kryzysu i potrzebują spersonalizowanej pomocy.

  Dlaczego warto inwestować w zdrowie psychiczne swoich pracowników?

  • Mniejsza rotacja.

  Pracownik, który odczuwa uznanie i doświadcza troski, staje się lojalnym członkiem zespołu. Choć może się wydawać, że to kwestia pozornie niewielka, posiadanie solidnej i stałej kadry jest w dzisiejszych niepewnych czasach rzadkością, zwłaszcza w kontekście rosnącej rotacji pracowników w związku z trudnościami gospodarczo-zdrowotnymi. Według badań przeprowadzonych w 2021 roku przez Forrester Research, prawie 80% pracowników uznaje dostęp do wsparcia związanego ze zdrowiem psychicznym za kluczowy element środowiska pracy, co stanowi istotny czynnik decydujący o pozostaniu w firmie lub zmianie miejsca zatrudnienia.

  • Wyższa jakość pracy.

  Odpowiednia dawka zarówno biernego, jak i aktywnego wypoczynku przyczynia się do poprawy skupienia i zwiększonej kreatywności. Według informacji przedstawionych przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne, osoby mające dostęp do profesjonalnej pomocy w obszarze zdrowia psychicznego wykazują wysoką produktywność, utrzymują pozytywne relacje z przełożonymi i współpracownikami, co przekłada się na lepszą obsługę klienta.

  • Obniżenie kosztów.

  Poza podniesieniem jakości pracy, co przekłada się na zyski firmy, można również oczekiwać zwrotu kosztów związanych ze zwolnieniami chorobowymi. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), inwestując w zdrowie psychiczne pracowników, możemy spodziewać się nawet czterokrotnego zwrotu nakładów, mierzonego poprzez wzrost produktywności pracowników oraz zmniejszenie liczby dni zwolnienia chorobowego. Co więcej, przewlekły stres, depresja i wypalenie zawodowe mogą prowadzić do schorzeń fizycznych, takich jak choroby serca czy osłabienie układu odpornościowego. Inwestycja w profilaktykę zdrowia psychicznego pracowników może zatem skutecznie obniżyć liczbę przypadków poważnych chorób, co za tym idzie, przyczynić się do redukcji kosztów związanych z ubezpieczeniami zdrowotnymi.

  Zapewnienie dobrej kondycji psychicznej pracowników stanowi niezbędny składnik pomyślnego funkcjonowania każdej organizacji. Przedsiębiorstwa, które angażują się we wspieranie zdrowia psychicznego swoich pracowników, nie tylko sprzyjają osiąganiu lepszych rezultatów zawodowych, ale również kształtują atmosferę pracy zapewniającą zdrowie i satysfakcję wszystkich zaangażowanych. Poprzez edukację, świadczenie wsparcia psychologicznego, implementację programów wellness oraz promowanie zdrowego podejścia w strukturze organizacyjnej, firmy mogą aktywnie przyczynić się do poprawy stanu psychicznego swoich pracowników. W perspektywie długoterminowej przyniesie to korzyści zarówno jednostkom zatrudnionym, jak i samemu przedsiębiorstwu. Dbanie o zdrowie w miejscu pracy to inwestycja, która z pewnością przyniesie oczekiwane rezultaty.

  Bibliografia:

  Badanie Harvard Business Review, How Much Time and Energy Do We Waste Toggling Between Applications?, Sierpień 2022

  Raport Willis Towers Watson „2021 Benefit Trends Survey”, 2021

  Raport Benefit Systems „Zmęczeni, obojętni, niezaangażowani. Postpandemiczne potrzeby pracowników”, 2022

  Dodaj komentarz

  Wykonane przez Creospace