Skip to main content

To mit, że jedynie osoby z wybitnym podniebieniem mają czego szukać w tym fachu. Sommelierem może zostać każdy, ale zanim nim zostanie, powinien odpowiedzieć „tak” na każde z poniższych pytań. 

→ Czy lubisz wino i potrafisz czerpać przyjemność z degustowania i analizo- wania jego poszczególnych aromatów, smaków, tekstur? 

→ Czy masz głód wiedzy i jesteś zdolny do poświęcenia czasu na czytanie książek, magazynów, raportów i innych opracowań? 

→ Czy lubisz pracować z ludźmi i potrafisz czerpać satysfakcję z usługiwania innym? 

→ Czy godzisz się na pracę wieczorami, w weekendy, w sylwestra, a czasem nawet w święta? 


Zaakceptowanie powyższych warunków jest pierwszym krokiem do zostania sommelierem. To zawód zorientowany na samodoskonalenie. Serwis i umiejętności degustacyjne szlifuje się w pracy na sali, a wiedzę książkową należy posiąść we własnym zakresie w wolnym czasie. Polski system edukacji jeszcze nie proponuje przeszkolenia w tym fachu, co nie oznacza, że sommelier nie ma gdzie się udać po wiedzę. Oto organizacje certyfikujące umiejętności sommelierskie i winiarskie, których kursy dla każdego ambitnego sommeliera są na wyciągnięcie ręki. 


STOWARZYSZENIE SOMMELIERÓW POLSKICH 


Zawód sommeliera w Polsce dynamicznie się rozwija, nadal jednak jest uznawany za niszowy. To, że coraz więcej osób ma apetyt na pracę z winem w restauracji, widać chociażby po wzroście liczby kandydatów na członków. Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. Jeszcze pięć lat temu SSP liczyło około czterdziestu sommelierów, aktualnie jest ich ponad stu sześćdziesięciu, a ich liczba wciąż rośnie. Intensywny rozwój branży gastronomicznej, wsparty wzrostem (średnio o 5–6 procent rocznie) sprzedaży wina w Polsce, otwiera duże perspektywy dla tego zawodu. SSP postawiło sobie za cel oficjalne uznanie i zalegalizowanie zawodu sommeliera w Polsce. Organizacja umożliwia zdobycie kwalifikacji Sommeliera SSP oraz międzynarodowego dyplomu ASI (L’Association de la Sommellerie Internationale). Poza tym wspiera swoich członków cyklicznymi seminariami tematycznymi oraz wyjazdami studyjnymi i organizuje krajowe oraz międzynarodowe zawody sommelierskie, w tym coroczne Mistrzostwa Sommelierów Polski oraz inne zawody, takie jak Châteaux & Domaines Castel Sommeliers Cup 2014 i Międzynarodowe Mistrzostwa Młodych Sommelierów Calvet Sommelier Cup by Grands Chais de France 2017. W celu propagowania dobrych praktyk i etycznej postawy w gastronomii SSP opracowało i ogłosiło Kodeks etyki sommeliera. Treść dokumentu porusza takie kwestie, jak dochowanie najwyższych standardów niezależności, bezstronności, tajemnicy zawodowej, uczciwości, kwalifikacji, profesjonalizmu i wysokiej jakości pracy. 

→ Więcej informacji na: www.sommelierzy.pl

COURT OF MASTER SOMMELIERS 

kurs winiarski

Court of Master Sommeliers to najbardziej prestiżowa międzynarodowa organizacja szkoląca sommelierów. Wywodzi się z Wielkiej Brytanii, ale oferuje kursy na całym świecie. Polecane są one osobom, które czynnie pracują w gastronomii i pragną zdobyć międzynarodowe kwalifikacje sommelierskie. Kładą duży nacisk na elementy serwisu, łączenia wina z jedzeniem i praktyczne wykorzystywanie wiedzy przy obsłudze gości restauracji. Każdy kandydat musi rozpocząć swoją edukację z CMS od kursu wstępnego – Introductory Sommelier. Aby go pozytywnie zaliczyć, należy uzyskać w teście teoretycznym minimum 60 procent punktów oraz przebrnąć przez egzamin praktyczny. Dopiero zdanie pierwszego poziomu uprawnia do aplikowania na kolejny – Certified Sommelier. Oczywiście im wyższa kwalifikacja, tym trudniejszy egzamin. Na drugim poziomie na kandydatów czekają egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny oraz degustacja w ciemno dwóch win. Aby zdobyć tytuł Certified Sommelier, należy uzyskać minimum 60 procent punktów z każdego z trzech elementów egzaminu. Trzecim szczeblem kwalifikacji jest Advanced Sommelier. To bardzo zaawansowany egzamin, przewidujący test teoretyczny, egzamin praktyczny i degustację w ciemno sześciu win. Próg zaliczenia każdej części także określono na 60 procent.

kurs sommelierski

Najwyższym, czwartym poziomem kwalifikacji jest Master Sommelier, którym aktualnie może pochwalić się zaledwie dwieście czterdzieści dziewięć osób na świecie. Kandydaci poddawani są arcytrudnemu egzaminowi sprawdzającemu ich umiejętności teoretyczne, praktyczne i degustacyjne. Z każdej z trzech części kandydat musi uzyskać mini- mum 75 procent punktów. Średnia zdawalność wynosi 5–10 procent i czyni ten egzamin najtrudniejszym do zdania na świecie. Teoria to około stu pytań zadawanych jedno po drugim. Od kandydatów wymaga się ustnej odpowiedzi. W przypadku jej braku automatycznie przechodzi się do kolejnego pytania bez możliwości powrotu do poprzedniego. Teoria obejmuje każdy aspekt związany z winem, między innymi produkcję, geografię, producentów, prawo. Praktyka odbywa się w zainscenizowanej restauracji i jest testem obsługi klienta. Zazwyczaj obejmuje dekantację czerwonego wina, serwis szampana, polecanie wina do dań i na odwrót, degustację w ciemno alkoholi. Pytania dotyczą koktajli, znajomości roczników, słynnych win i producentów i tak dalej. Degustacja w ciemno – chyba najtrudniejsza część! Polega na zdegustowaniu sześciu win w ciągu dwudziestu pięciu minut. Kandydaci muszą opisać każde wino pod względem jego aparycji, nosa, palety oraz wskazać szczep lub szczepy, z których zostało zrobione, kraj produkcji, apelację i rocznik. Egzamin na Master Sommeliera odbywa się dwa razy w roku w Londynie. Pozostałe kursy CMS organizowane są głównie w Anglii, Austrii, Grecji w niektórych krajach Azji i od 2019 także w Polsce. Kursy i egzaminy odbywają się w języku angielskim. 

kurs sommelierski

→ Więcej informacji na: www.courtofmastersommeliers.org

 WINE & SPIRIT EDUCATION TRUST 

kursy winiarskie wset

Bardzo pożytecznymi z punktu widzenia zdobywania wiedzy winiarskiej są kursy największej na świecie organizacji szkolącej w zakresie wina – Wine & Spirit Education Trust. WSET ma swoją siedzibę w Londynie, ale oddziały tej organizacji są rozsiane po całym świecie. Aktualnie kursy WSET odbywają się w ponad sześćdziesięciu krajach, w tym w Polsce. Skierowane są do branży gastronomicznej i do szeroko rozumianej branży winiarskiej, czyli do osób zajmujących się importem i dystrybucją wina, dziennikarzy winiarskich, sommelierów oraz dla niezwiązanych z branżą entuzjastów wina. Organizacja oferuje kursy na czterech poziomach. Kursy WSET kładą duży nacisk na określanie jakości wina i postrzeganie go jako produktu na globalnym rynku. Wartość dodaną kursów stanowią znakomicie przygotowane materiały dydaktyczne. Poza kursami winiarskimi WSET organizuje i oferuje kursy specjalistyczne z zakresu alkoholi mocnych i sake. Egzaminy odbywają się w języku angielskim. 

kurs winiarski

→ Więcej informacji na:  www.adampawlowskims.pl

Pobierz nasz bezpłatny poradnik łączenia wina i jedzenia⬇️