Skip to main content
 1. Zaprezentuj wino gospodarzowi spotkania. Wymien虂 przynajmniej nazw臋 producenta i rocznik.
 2. Otwieraj wino na stole etykieta台 zwr贸cona台 do gospodarza lub na pomocniku kelnerskim / stacji sommelierskiej.
 3. Precyzyjnie obetnij folie台 poni偶ej zgrubienia szyjki butelki bez kre台cenia i ruszania butelka台, kt贸ra pozostaje w tej samej pozycji.
 4. Przetrzyj serwetka台 szczyt szyjki butelki i korka.
 5. Wbij s虂rube台 trybuszonu w sam s虂rodek korka i dokre台c虂 bez przebijania go z drugiej strony, tak aby okruchy korka nie dosta艂y sie台 do wina.
 6. Wycia台gnij z wyczuciem korek jednostajnym, zdecydowanym ruchem; jes虂li zrobisz to delikatnie, nie be台dzie s艂ychac虂 z虈adnego zbe台dnego dz虂wie台ku.
 7. Ba台dz虂 szczeg贸lnie ostroz虈ny podczas wycia台gania kork贸w w starszych rocznikach; moga台 sie台 kruszyc虂.
 8. Przetrzyj szczyt szyjki butelki po raz drugi, z虈eby pozbyc虂 sie台 ewentualnych drobinek korka, osadu, kryszta艂k贸w.
 9. Zapytaj gospodarza, czy z虈yczy sobie sprawdzic虂 korek; jez虈eli tak, zostaw go na stole przy butelce, jez虈eli nie, schowaj go do kieszeni.
 10. Je偶eli wino jest zamknie台te za pomoca台 zakre台tki, nie oferuj gospodarzowi jej sprawdzenia. Po odkre台ceniu zakre台tke台 schowaj do kieszeni.
 11. Zaproponuj gospodarzowi lub innej osobie wskazanej przez gospodarza spr贸bowanie wina. Nalej do kieliszka oko艂o pie台c虂dziesie台ciu mililitr贸w. Nie zak艂adaj, z虈e to me台z虈czyzna be台dzie pr贸bowa艂 wino.
 12. Zaserwuj wino zgodnie z kierunkiem wskaz贸wek zegara kolejno paniom i panom, na kon虂cu dolej gospodarzowi bez wzgle台du na jego p艂ec虂.
 13. Po zaserwowaniu wina umies虂c虂 butelke台 na stole etykieta台 skierowana台 w strone台 gos虂ci lub w przepasanym serwetka台 coolerze z lodem w zasie台gu re台ki gospodarza.

Dajcie zna膰 jak Wy otwieracie wino? Macie inn膮 kolejno艣膰? Czy waszym zdaniem mo偶na zastosowa膰 ten proces w warunkach domowych?

*Fragmenty ksi膮偶ki „Go艣cinno艣膰”.

Na zdj.聽Adam Paw艂owski